Skip to main content

Vision

Visjon

AUTOMAJON

 

ER

 

DEN

 

ENESTE

 

MÅTEN

Å MØTE FREMTIDEN MED. Det

er bare én

 

måte

 

å

 

drive

 

med suksess

 

i

 

dagens

 

tøffe

 

forretningsmiljø

 

og

 

det er å

 

bruke den

 

beste

 

automatisering løsningene som er

 

mulig

.

 

Og

 

i

 

fabrikker

,

 

avhenger dette

 

helt

 

 

å ha

 

de

 

beste

 

nettverk

 

og kommunikasjons løsningene

!Som

 

verdens

 

ledende

 

industrielle

 

nettverk

er

PROFINET

 

og

 

PROFIBUS

 

kommunikasjon egnet for fabrikkautomasjon, prosess, tilsyn og forvaltning.PI

,

 

organisasjonen som har ansvar

 

for

 

PROFIBUS

 

og

 

PROFINET

,

 

jobber

 

tett

 

med

 

andre

 

automatisering

 

organisasjoner

 

for å sikre

 

denne

 

visjonen

 

forblir

 

effektiv

.

 

Det

 

oppmuntrer

 

også

 

og

 

støtter

 

ny

 

teknologi

 

som

 

IO

-

LINK

,

 

et neste

-

generasjons

 

kommunikasjonsløsning

 

for

 

avanserte

 

sensorer

 

og

 

aktuatorer

,

 

utvide

 

mulighetene

 

ytterligere

.PI

 

automasjonsløsninger

 

tilbyr

 

valget

 

kombinert

 

med

 

avansert teknologi

,

 

med

 

kun

 

ett mål for øyet

 

-

 

å levere

 

den

 

beste

 

forretningsmessige resultater.

Stasjonen

 

for

 

bærekraftig

,

 

grønnere

 

produksjon

 

og

 

en bevissthet

 

om

 

betydningen

 

av

 

industrien

 

 

planeten

 

legge

 

til

 

byrden

.

 

Regulatoriske

 

spørsmål

 

forstørre

 

utfordringer

.


Deler vår

 

visjon

 

...

 

og

 

våre

 

automasjonsløsninger

.Vi

 

er

 

og

 

vil

 

forbli

 

verdens

 

ledende

 

automatisering

 

organisasjon

 

for

 

kommunikasjonsløsninger

,

 

som supporterer

 

våre

 

brukere

,

 

våre

 

medlemmer

 

og

 

pressen

 

med

 

de

 

beste

 

løsningene

,

 

fordeler

 

og

 

informasjon

.

Vision


There’s only one way to operate successfully in today's tough business environment and that is to use the best automation possible. And in manufacturing plants, the best automation depends entirely on having the best networking and communications!
 

As the world’s premier industrial networking systems PROFINET and PROFIBUS deliver communications excellence, keeping plant floor controllers, supervisory systems and management computers acting in partnership, efficiently and fast..
 

PI, the organization responsible for PROFIBUS and PROFINET, works closely with other automation organizations to ensure this vision remains effective. It also encourages and supports new technologies like IO-LINK, a next-generation communications solution for advanced sensors and actuators, widening the possibilities still further.
 

PI automation solutions offer choice combined with advanced technology, with only one goal in mind – to deliver the best business results, enterprise-wide.

PROFIBUS is a standardized, open, digital communications system for all areas of application in manufacturing and process automation.

PROFINET is the innovative open standard for Industrial Ethernet. It satisfies all requirements of automation technology..

IO-LINK is an independent sensor / actuator interface solution for use with PROFIBUS and PROFINET.